Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Rob van Veen Prikbord Prikbord 01 Prikbord 02 Prikbord 03 Prikbord 04 Prikbord 05 Prikbord 06 Boek belicht okt 11 Lezersforum Index Index A - F 01 Index A - F 02 Index G - K Index G - K 01 Index L - Q Index R - Z Index R - Z 01 Fictie Fictie 01 Fictie 02 Fictie 03 Fictie 04 Fictie 05 Fictie 06 Fictie 07 Fictie 08 Fictie 09 Fictie 10 Fictie 11 Fictie 12 Fictie 13 Fictie 14 Fictie 15 Fictie 16 Fictie 17 Fictie 18 Fictie 19 Fictie 20 Fictie 21 Fictie 22 Fictie 23 Fictie 24 Fictie 25 Fictie 26 Fictie 27 Fictie 28 Fictie 29 Fictie 30 Fictie 31 

Fictie 06

Zohra Zarouali - Sanae(Van Holema & Warendorf, 1996)In haar derde jeugdroman kiest Zarouali opnieuw voor een vrouwelijke hoofdpersoon die op zoek is naar haar identiteit.Het verhaal wordt verteld door de ik-persoon, de twintigjarige Marokkaanse Sanae. Het perspectief ligt uitsluitend bij haar.Sanae studeert rechten aan de Universiteit van Amsterdam.Ze is vastberaden haar studie af te maken. Als ze via Saïd, beleidsmedewerker van de Marokkaanse jongerenorganisatie 'El Magreb', een baantje vindt, denkt ze haar zaakjes goed geregeld te hebben. De combinatie van werken en studeren lijkt ideaal. Maar dan verschijnt de rechercheur Amin in haar leven.Sanae wil in het begin niets van hem weten. Tijdens een feestje probeert hij haar te versieren, maar zij houdt de boot af. Op een dag hoort ze dat Amin omgaat met Leila, haar beste vriendin. De vriendschap bekoelt en de vrouwen mijden elkaar. Als Leila verklaart dat zij niets met Amin heeft, sluiten ze vrede.Nog diezelfde avond maken Amin en Sanae een afspraak. Het raakt dik aan en ze besluiten, mede onder druk van de ouders van Sanae, te trouwen. Amin belooft dat Sanae alle ruimte krijgt voor het voltooien van haar studie.Het duurt niet lang of er ontstaan problemen in het huwelijk. De moeder en zussen van Amin vinden Sanae een slechte partij en dat laten ze duidelijk merken. Veel liever zagen ze dat Amin trouwde met een nicht in Marokko.In de botsing met haar schoonfamilie voelt Sanae zich onvoldoende gesteund door haar man. Zijn voorstel dat zij beter kan stoppen met werken, valt niet in goede aarde. Sanae verwijt Amin dat hij zich laat beïnvloeden door zijn moeder. Ze zoekt en vindt steun bij Leila, maar ook bij Sarah, haar schoonzuster.Van de huisarts verneemt Sanae dat zij zwanger is. De komst van een kind wordt met enthousiasme begroet, maar de huwelijksproblemen blijven. Sanae twijfelt in toenemende mate aan een relatie met een man, die zijn moeder boven zijn echtgenote stelt. Ze richt een flat in en laat Amin alleen achter. Een maand later bevalt ze van een gezonde zoon: Illias.Het leven als alleenstaande moeder valt Sanae zwaar. Ze pakt haar studie op en vindt een baantje als juridisch adviseur bij een Bureau voor Rechtshulp. Dan besluit ze voor een tijdje naar Marokko te gaan. Haar moeder is bereid voor Illias te zorgen.In Marokko hoopt Sanae met zichzelf in het reine te komen. Ook wil ze het geboorteland van haar ouders beter leren kennen. Op een bruiloftsfeest staat ze plotseling oog in oog met Amin. Hij reist door zijn geboortestreek en behoort toevallig ook tot de genodigden. Amin vraagt Sanae terug te komen, maar zij weigert.Terug in Amsterdam krijgt Amin een verhouding met een andere vrouw. Sanae raakt volledig overstuur. De affaire houdt geen stand, omdat Amins gevoelens voor Sanae nog te sterk zijn.Op uitnodiging van Sarah en Arif gaan Amin en Sanae een weekend mee naar Parijs. Daar bespreken ze uitvoerig hun problemen. Het boek heeft een open einde. De vraag of Sanae terugkeert naar Amin laat de schrijfster onbeantwoord.De dialogen van Zarouali zijn herkenbaar en laten zich vlot lezen. Op pagina 4 legt de schrijfster uit voor wie dit boek bedoeld is: 'Aan allen die op zoek zijn naar een eigen weg.'De keuzes die Sanae maakt, worden goed onderbouwd. Het verhaal zal niet alleen allochtonen aanspreken, maar ook al die jongeren die in de puberteit in de eerste plaats op zoek zijn naar zichzelf.

Fictie

Ellen Tijsinger – Aurora(Van Goor, 2004) Na Verfspatten dat zich afspeelt in Nederland, neemt Tijsinger de lezer weer mee op reis. Degene die bekend is met leven en werk van de schrijfster weet dat ze vanuit een diepgewortelde belangstelling voor andere culturen graag en veel reist en daar enthousiast over weet te verhalen. Daarvan getuigen boeken als De zwarte vulkaan, Zonnekind en De olifantenjongen. Voor Aurora brengt ze ons dit maal naar de Sutiaba, een indianenstam die leeft in het binnenland van Nicaragua in Midden-Amerika. Daar maken we kennis met het indiaanse meisje Aurora dat op een nacht droomt over haar voorvaderen die tegen haar spreken. Haar moeder legt haar de volgende morgen de betekenis van de droom uit. Ze is uitverkoren door de goden om op reis te gaan. Gedurende die reis zullen de voorvaderen hun herinneringen in de vorm van vele legendes aan haar openbaar maken. Aurora kan die dan op haar beurt doorgeven aan haar kinderen en kleinkinderen opdat ze niet verloren gaan en zo de verhalen van de oude Sutiaba levend houden. Met een amulet die haar vader heeft gemaakt op advies van de goede heks Dionisia gaat Aurora op reis. Ze is alleen en bang, want ze weet niet wat haar te wachten staat en waar ze naartoe moet. Toch voelt ze dat haar voorvaderen haar begeleiden en ze dwaalt door hun herinneringen, die zijn als het leven zelf; vol liefde, verdriet, hartstocht, hebzucht en jaloezie. Ze ontmoet op haar lange tocht de ronddwalende personen uit de legendes. Zo staat ze oog in oog met La Mona, de mensaap, die jaagt achter mannen aan. Ze ontmoet El Cadejo, het witte hondje dat haar beschermt tegen het kwaad. Ze hoort en ziet La Llorona, de huilebalk, die langs de oevers van een rivier blijft roepen en schreien om haar verdronken kind en ze ontwaart in de straten van Leon de gouden krab, de ziel van het indiaanse opperhoofd Adiac, die waakt over zijn schatten. Een oude, blinde man in de bergen wint Aurora’s vertrouwen en brengt haar kennis bij over de geneeskrachtige werking van een groot aantal kruiden. En na het overlijden van Maria Carmen, een oude vrouw die ze leerde kennen in Leon, neemt Aurora tijdelijk de zorg op zich over Marisol en Rosario, twee arme buurkinderen. Tijsinger verweeft in dit verhaal op ingenieuze wijze de talloze legendes die er bestaan onder de Sutiaba. Het zijn niet zo maar spannende verhalen. Wie ze goed verstaat, ontdekt als snel de diepere lading die schuilgaat achter al die fantastische vertellingen. Aurora leert dat rijkdom niets te maken heeft met de inhoud van je beurs, maar alles met de liefde en het respect dat je hebt voor je medemens en de natuur. Dat is de belangrijkste wijsheid die in de legendes besloten ligt. Als Aurora aan het slot van de geschiedenis is teruggekeerd in haar geboortedorp, is ze dan ook niet alleen wijzer geworden, maar daadwerkelijk veranderd. Ze is er klaar voor de wetten en de wijsheden van de oude Sutiaba door te geven. Tijsinger weet van het begin tot het einde te boeien en toont zich wederom een rasverteller. Goed, wie op zoek gaat naar een diepgravend psychologisch portret van de hoofdpersoon komt teleurgesteld uit. Maar Tijsinger weet de lezer in de beschrijving van de gebeurtenissen herhaaldelijk te ontroeren in een in stilistisch opzicht buitengewoon geslaagd verhaal. Aurora is gewoon een heel mooi boek. Echt een heerlijk leesboek voor jongeren in de eerste twee klassen van het vmbo (kaderberoeps, gemengd, theoretisch), havo en vwo.

Rebecca Stead – Als je terugkomt(Querido, 2010)Het is 1978. De twaalfjarige Miranda Sinclair bewoont samen met haar moeder en diens vriend Richard een wat slonzig appartement in New York City. Miranda helpt haar moeder zich voor te bereiden op ‘De 20.000 dollar show’ met Dick Clark. Daar kan ze 27 april een aanzienlijk geldbedrag verdienen, mits ze doordringt tot de Grote Finale. Dan op een dag verandert Miranda’s leven volledig. Haar beste vriend Sal begint, nadat hij op straat een klap heeft gekregen van een onbekende jongen, haar zomaar te negeren. Voorwerpen, zoals Richards werkschoenen en de voordeursleutel verdwijnen uit het appartement. En Miranda ontvangt een geheimzinnig briefje van een onbekende, waarin staat dat zij een toekomstige tragedie kan voorkomen. Miranda mist Sal enorm, maar ze heeft voor het eerst in haar jonge leven ruimte voor nieuwe vriendschappen. Zoals de omgang met klasgenote Annemarie, dochter van welgestelde ouders. Er volgen nieuwe boodschappen van de onbekende. Briefjes, achtergelaten op plaatsen waar alleen Miranda ze zou kunnen vinden. Ze realiseert zich dat de anonieme schrijver werkelijk alles over haar weet, zelfs dingen die nog niet eens zijn gebeurd. Het lijkt wel of de afzender de toekomst kan voorspellen! Ondertussen heeft Miranda ook vriendschap gesloten met Marcus Heilbroner, de jongen die Sal een dreun verkocht. Hij blijkt een op zich zachtaardige, intelligente jongen met een opvallende belangstelling voor wiskunde en reizen door de tijd. Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen wanneer Sal als door een wonder ontsnapt aan een vreselijk ongeluk. Miranda ziet hoe hij van school naar huis op de loop gaat voor Marcus die absoluut geen kwade bedoelingen heeft. Bij het oversteken van een drukke verkeersweg lijkt Sal te worden overreden door een vrachtwagen, ware het niet dat een zwerver – de zogenaamde ‘lachende man’ – hem met een schoppende beweging opzij trapt. Daarbij wordt de man zelf overreden en hij overlijdt ter plekke. Langzaam groeit bij Miranda het besef dat Marcus en de lachende man één en dezelfde persoon zijn. Is het reizen door de tijd dan toch mogelijk en heeft Marcus zo het leven van Sal gered? Miranda begint aan de opdracht in het eerste briefje. Ze schrijft in een brief over alle gebeurtenissen van de afgelopen tijd en zal hem straks afleveren bij Marcus. Een hartverwarmend en ontroerend verhaal over vriendschap,overgoten met een mysterieus sausje. Het werd in Amerika bekroond met drie prestigieuze prijzen, waaronder de Newbery Medal 2010. Eén van de betere jeugdboeken van dit jaar waarvan we zeker meer zullen horen. Bijzonder geschikt voor grote groepen leerlingen in de onderbouw.Eenboekjeopen.nl

over jeugdliteratuur