Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Rob van Veen Prikbord Prikbord 01 Prikbord 02 Prikbord 03 Prikbord 04 Prikbord 05 Prikbord 06 Boek belicht okt 11 Lezersforum Index Index A - F 01 Index A - F 02 Index G - K Index G - K 01 Index L - Q Index R - Z Index R - Z 01 Fictie Fictie 01 Fictie 02 Fictie 03 Fictie 04 Fictie 05 Fictie 06 Fictie 07 Fictie 08 Fictie 09 Fictie 10 Fictie 11 Fictie 12 Fictie 13 Fictie 14 Fictie 15 Fictie 16 Fictie 17 Fictie 18 Fictie 19 Fictie 20 Fictie 21 Fictie 22 Fictie 23 Fictie 24 Fictie 25 Fictie 26 Fictie 27 Fictie 28 Fictie 29 Fictie 30 Fictie 31 

Fictie 14

Elle van den Bogaart - De gele scooter(Van Holkema & Warendorf, 2003)Het verhaal telt drie hoofdpersonen: Wies Lingan, Isis en Spike. De levens van deze drie jongeren raken als gevolg van een dramatische gebeurtenis nauw met elkaar verbonden, zonder dat ze elkaar echt kennen. De schrijfster verplaatst zich per hoofdstuk steeds in de persoon van één van hen en legt al schrijvende hun diepste gedachten en gevoelens bloot. Zo wordt het mogelijk dat de lezer zich sterk kan identificeren met de hoofdrolspelers. Het vergroot de betrokkenheid bij het wel en wee van de verhaalfiguren en geeft bovendien een vollediger beeld van alle gebeurtenissen.Al in het eerste hoofdstuk zit je als lezer op het puntje van je stoel. Isis, op weg van de tennisbaan naar huis, is getuige van een verschrikkelijk voorval. In een verlaten straat treft ze in de berm een gele scooter aan. Als uit de bosjes het gegil van een meisjesstem klinkt, realiseert ze zich dat er iets verschrikkelijks gebeurt. Ze aarzelt heel even, maar besluit dan - onder het luidkeels slaken van de kreet ‘klootzak!’ - zo hard mogelijk weg te fietsen. Onderweg wordt ze ingehaald door de eigenaar van de gele scooter. Het is een jongen die haar toesnauwt vooral te zwijgen, omdat haar anders hetzelfde overkomt. Nadat Isis volledig overstuur is thuisgekomen besluit ze in samenspraak met haar moeder de politie te verwittigen.We lezen vervolgens hoe het aangerande meisje (Wies) door een toevallige voorbijganger in zijn auto wordt thuisgebracht en haar verhaal doet tegenover haar geschrokken ouders, een gealarmeerde huisarts en twee politieagenten. Op het politiebureau volgt een lichamelijk onderzoek in de hoop sporen te vinden die kunnen leiden in de richting van de dader. Het is onduidelijk of de aanranding beperkt bleef tot een poging tot, of dat er daadwerkelijk sprake was van seksuele gemeenschap. De emotionele schade voor het slachtoffer wordt er in ieder geval niet minder door en het doet ook niets af aan de intensiteit van het verhaal.Ondertussen volgen we hoe het de aanrander Spike vergaat. Van den Bogaart portretteert hem als een ongelukkige, wat eenzame jongen uit een zwak sociaal milieu. Zijn vader mishandelde zijn moeder en liet zich weinig gelegen liggen aan het welzijn van zijn kinderen. Spike blijkt al eerder op Terschelling een meisje te hebben misbruikt. Hij voelt zich niet op zijn gemak, omdat hij meent het meisje op de fiets eerder te hebben gezien. Uit voorzorg besluit hij zijn scooter voorlopig in de schuur te houden.Isis verwijt het zichzelf niet kordater te hebben opgetreden. Gelukkig weet ze van de politie dat het onbekende meisje het naar omstandigheden redelijk maakt. Ondertussen pijnigt ze haar gedachten waar ze de berijder van de scooter eerder heeft gezien. Het wil haar maar niet te binnen schieten. Tot ze plotseling beseft dat hij degene is die de vorige week pizza’s bezorgde. Vanaf dat moment komt de geschiedenis in een stroomversnelling. De politie arresteert Spike en nadat ook Wies hem zonder aarzelen heeft aangewezen als de aanrander belandt hij achter de tralies.Op een feestje waar Wies, vergezeld van haar klasgenoot Kay, haar zinnen probeert te verzetten, staat ze ineens oog in oog met Isis.De gebeurtenissen in De gele scooter maken een echte indruk. Van den Bogaart is bepaald niet over één nacht ijs gegaan. Ze liet zich goed informeren door medewerkers van de zedenpolitie en het advies- en meldpunt kindermishandeling. De indringende wijze waarop de schrijfster de gevolgen van een zedendelict beschrijft, biedt twaalf tot zestienjarigen de nodige stof tot nadenken.

Fictie

Gijs Wanders - Gedwongen verzet(Lemniscaat, 1995)Het verhaal speelt zich af in een land, ergens in Zuid-Amerika. De hoofdpersoon, de vijftienjarige Thomas Morales, woont op een grote koffieplantage. Zijn vader is eigenaar van die plantage en heeft veel indianen in dienst. De indianen worden slecht behandeld door de blanke opzichters. Er dreigt een opstand als een kind wordt vergiftigd door het gebruik van verboden insecticiden. Thomas kiest de kant van de indianen. Hij praat met zijn vader, maar meneer Morales neemt zijn zoon niet serieus.Dan slaat het noodlot toe. Thomas neemt het op voor een indiaanse vrouw die lastig gevallen wordt door de wrede Navarro, een blanke opzichter. Daarbij schiet hij per ongeluk Navarro dood. Geholpen door Felicia, de indiaanse, laat Thomas het lichaam in een rivier verdwijnen. Het lijk wordt echter gevonden en de politie start een onderzoek. Thomas besluit te verdwijnen en vlucht de bergen in. Daar vindt hij onderdak in een bergdorp en sluit vriendschap met de indiaan Leon Ortiz.De bewoners van het dorp worden door een grootgrondbezitter onder druk gezet. Hij heeft hun grond gekocht en zet de indianen voor het blok: blijven en voor hem werken, of anders vertrekken. De dorpsbewoners besluiten zich te verzetten. Maar dan wordt hun leider, Leon Ortiz, door militairen opgepakt, gemarteld en gedood. Het nieuws over de dood van Ortiz zorgt voor hevige onlusten in het land en veel indianen reizen naar de hoofdstad om te demonstreren. Thomas gaat met hen mee en belandt in een veldslag tussen de politie en demonstranten. Hoe dat verder afloopt? Ziet Thomas zijn vader terug? Lees het zelf in dit spannende boek.Journalist in het buitenlandGijs Wanders werkte vroeger als journalist in het buitenland. Vaak kwam hij in landen waar (burger)oorlogen of opstanden waren, zoals in El Salvador en Uganda. Hij trok zich vooral het lijden aan van de burgerbevolking. Wanders maakte mee hoe onschuldige mensen door de militaire machthebbers werden gemar-teld en gedood.Je kunt je voorstellen dat het werk van Gijs Wanders niet zonder gevaar was. Een paar keer stond hij oog in oog met de dood. Daarom zette hij uiteindelijk een punt achter zijn werk in het buitenland. Dat was een wijs besluit, want enkele dagen later werden vier collega's, die voor de IKON-televisie werkten door soldaten vermoord.In zijn boeken schrijft Gijs Wanders over zijn ervaringen als oorlogscorrespondent. Zijn verhalen gaan over discriminatie en het dappere verzet van onderdrukte burgers.Gedwongen verzet is Wanders' vierde jeugdboek. Al eerder verschenen bij dezelfde uitgever: Vogelvrije vrienden ('87), Spoorloos verdwenen ('89) en Stille getuigen ('92).

Alma Post - De kwestie Kassandra(Lannoo, 2007)Het boek kent twee hoofdpersonen. Daar is aan de ene kant Arno die tobt over zijn middelmatigheid. De andere hoofdpersoon is Kassandra, Arno’s bijzondere en bevlogen klasgenote.De vader van Arno is jaren geleden van huis weggelopen en woont nu in Australië. Zijn moeder heeft een vriend: Gert een tennisleraar. Arno noemt hem Gertsnert. Arno woont met zijn zus Lisa en zijn moeder in Waterwijk, een armoedige buitenwijk. Daar woont ook Kassandra met haar moeder Elsbeth. Arno komt Kassandra geregeld tegen tijdens het uitlaten van de honden. Veel verder dan het uitwisselen van enkele algemeenheden komt het dan niet. Kassandra heeft niet veel te vertellen. Op school behoort ze tot de zogenaamde nullo’s. Kassandra gaat nogal alternatief gekleed in weinig modieuze lappen stof en is met haar witte gezicht en forse, gebogen neus bepaald niet moeders mooiste.In de brugklas van Arno en Kassandra zitten ook Rixt, Boris en Sylvia. Zij onderscheiden zich van de anderen in hun gedrag. Ze hebben maling aan alle schoolregels, lijken gewetenloos en deinzen er niet voor terug de zogenaamde nullo’s in hun klas te terroriseren. Arno laat zich door hen meeslepen. Diep in zijn hart wil hij dat helemaal niet, maar het gebeurt hem gewoon. Het lukt hem niet er weerstand tegen te bieden. Hij heeft een zwak voor de mooie Sylvia en hoopt bij haar in een goed blaadje te komen. Rixt heeft Arno een cd geschonken en meent dat die hem nu dienstbaar hoort te zijn. En dan is er nog Gertsnert die Arno het gevoel geeft dat het best wel stoer is om niet al te braaf te zijn. Arno laat zich meeslepen door zijn nieuwe ‘vrienden’ Hij steelt, spijbelt tijdens een excursie naar de dierentuin, en laat zich overhalen haatbrieven van Sylvia te bezorgen bij zijn buurmeisje. Kassandra heeft het namelijk openlijk opgenomen voor Evert, een ziekelijke klasgenoot die wordt afgeperst door Rixt. Ze begrijpt niet waarom Arno zich laat meeslepen door Rixt, Boris en Sylvia. De onzekerheid van Arno groeit. Toch lukt het hem maar niet met Rixt en zijn vrienden te breken. Als uitkomt dat hij Sylvia’s brieven bezorgt, biedt hij Kassandra zijn excuses aan. Om de sfeer in de klas te verbeteren, biedt Sylvia een klassenfeest te organiseren. Iedereen is van de partij. Het feest vindt plaats bij Sylvia thuis. Na het vertrek van hun mentor, mevrouw Van der Palm, slaat de stemming snel om. Rixt en Boris hebben flessen sterke drank meegenomen en maken die soldaat. Boris pest Evert en dreigt zijn inhalator in de vijver te smijten. Kassandra neemt het voor Evert op. Daarvoor moet ze boeten. Onder dwang van een mes wordt ze voor het dartboard geplaatst en Rixt werpt pijltjes rakelings langs haar hoofd. Als hij haar dreigt te doorboren met het laatste pijltje neemt Arno het voor haar op. Er breekt paniek uit en door alle rumoer wordt de aandacht van de politie getrokken. Die slaat Rixt en Boris in de boeien. ’s Maandags op school vernemen de leerlingen dat Rixt en zijn vriend het weekend in een politiecel hebben doorgebracht. Er wacht hen vermoedelijk een taakstraf. Ook moeten ze een andere school zoeken. Kassandra laat zich door Arno vergezellen bij een ontmoeting met Boris en Rixt op het politiebureau. Arno is onder de indruk van de wijze waarop ze daar haar zegje doet. Boris lijkt geraakt door haar woorden. Rixt reageert bot. Arno merkt dat hij Kassandra eigenlijk erg leuk vindt. En hij is blij dat hij eindelijk weer zichzelf durft te zijn. ‘Gewoon Arno’.Het hele verhaal is geschreven vanuit het perspectief van de ik-persoon: Arno Roozen. De schrijfster slaagt erin Arno met al zijn onzekerheden geloofwaardig neer te zetten. Psychologisch maakt het verhaal een doortimmerde indruk. Je voelt Arno’s machteloosheid en ervaart hoe de greep van Rixt en zijn kornuiten steeds vaster wordt. Vooral het slot maakt indruk en lezers worden beslist geraakt door de wijze waarop Kassandra stelling neemt tegen alle pesterijen.Eenboekjeopen.nl

over jeugdliteratuur